Prosjekter

Prosjekt Regnstav

 
Som en del av prosjektet Bodøpiloten kom Musikklærer Kristin Hals Kummernes til barnehagen.

Hun hadde med seg instrumenter. Barna ble fasinert av «regnstaven», og vi ønsket å gi barna mulighet til å lage sin egen. Vi hamret spiker i papprør og fylte de med forskjellige ting som kunne lage lyd, til slutt pyntet vi dem.

 

Les mer om regnstav

 

Prosjekt Musikkskogen

 
Bjerkhaug var en av fem barnehager som deltok i prosjektet Bodøpiloten fra desember 2012 til desember 2014.

Som en del av Bodøpiloten har vi samarbeidet med musikkpedagog Kristin Hals Kummernes fra Bodø kulturskole. Fra februar til juni 2014 jobbet vi med lyd.  I arbeidet med å lage en musikkskog samarbeidet vi også med Kreativt gjenbrukssenter i Salten.

Kristin Hals Kummernes kom til barnehagen og inspirerte oss til lydlek, bl.a.lekte vi oss med app’en Garageband på I-pad’en. Av gjenbruksmateriell vi fant i barnehagen og på Gjenbrukssenteret laget vi instrumenter og lydinstallasjoner. Disse ble sammen med barna montert i skogen på barnehagens uteområde.

 

Les mer om musikkskogen

 

Prosjekt Fly

 
Vinner av Den Nasjonale Barnehageprisen 2011: Prosjekt FLY - et prosjekt om fly med utgangspunkt i entreprenøriell virksomhet og gjenbruk.

Prosjektet FLY hadde som mål å stimulere undring, fantasi, skaperglede, problemløsning og entreprenørielle egenskaper hos barna, ved bruk av overskuddsmateriell. Utfordre holdningene rundt bruk og kast mentaliteten, samt gi miljøutfordringene et positivt ansikt.

«FLY!» ble et naturlig tema for prosjektet, da barna i Bjerkhaug omsvermes av fly til daglig - både ute og hjemme. Vi brukte «fly» som et åpent begrep og lot barna selv få tolke betydningen av det. Vi voksne har tilrettelagt og undret oss sammen med dem, og presentert materialene best mulig etter forholdene og som en ressurs. Overskuddsmateriell er åpne, kjønnsnøytrale og det fins ingen rett eller gal bruk. Barnehagen involverte to eksterne prosjektansvarlige i prosjektet. Prosjektleder Nina Morvik og kunstner Frank Aakvik.

Les mer på:

 

Prosjekt Rio

 
Februar - juni 2013: Vi ønsket å fordype oss i filmen Rio, fordi barnehagen skulle se en elevballettforestilling med den som tema.

Rio handler om papegøyen Blue som blir røvet fra jungelen utenfor Rio, og historien om når han vender tilbake for å redde sin utrydningstruede art. Vi ønsket at barna skulle kjenne til historien og musikken.

Vi samlet litteratur, musikk, DVD, bøker, bilder, og gjenstander som kunne være relevant for temaet. Vi ønsket gjennom denne fordypningen, og gjennom opplevelser, å gi barna mulighet til å uttrykke seg gjennom dans/bevegelse, tegning, maling, utforming av egne fugler og kostymer. Barna fikk også mulighet til å reflektere over spørsmål som «hva kjennetegner en fugl», «hva betyr utrydningstruet art» m.m.

Vi jobbet i samlingsstundene, i fellesrommet og på formingsrommet. Fordelen med sistnevnte er at vi kunne legge fram materiell og la det stå framme i prosjektperioden. Her kunne barnas produkter få stå til prosessen var avsluttet. Vi ønsket også å besøke ballettstudioet etter forestillingen, her fikk vi danse og prøve flotte kostymer fra forestillingen.

Vi tok temaet Rio og fugler med oss til årets sommerfest, der vi avsluttet med at barna inviterte gjestene til felles samba-dans.

 

Prosjekt Åker

 
Barnehagen låner jord på Hunstad, der har vi sådd gulrot, lin, solsikker, bygg, havre og satt poteter.
 

Prosjekt utsmykking

 

Vi fikk et oppdrag om å lage noe til å henge på vegg. Gangene i kontorfellesskapet til PPT og Fagteamet var litt kjedelig, og de ønsket seg noe laget av barn. Bildene ble laget innimellom i perioden november 2014 til mai 2015. Kjente motiv (solsikker,sommerfugler) og teknikker (trykking, tegning) ble brukt. I tillegg ble 5-årsklubbens gjenbrukspapir brukt på et av fellesbildene.