Årsplan

Vedtekter 2014

Her finer du vedteker for Bjerkhaug Barnehage for 2014

 

Årsplan 2016- Del 1

Årsplanens del 1 inneholder:

 • Innhold
 • Barnehageloven
 • Årsplan, den gode barnehage
 • Historikk, beliggenhet
 • Skjøtselsplan
 • Pedagogisk grunnsyn
 • Reggio Emilia’s pedagogiske filosofi
 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, teknikk og kreativitet
 • Etikk, religion og filosofi
 • Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form
 • Evaluering
 • Dikt:»Heile kroppen trengs for å lære

Les mer om  årsplanen, del 1

 

Årsplan 2016/2017

Årsplan 2016/17:

 • Dagsrytme, barnegruppen m.m
 • Innhold/Årets rytme/Tradisjoner
 • STRAKS 
 • Samarbeidsutvalget

Klikk her for å lese hele del 2.